ارسال فایل و قیمت گذاری

در قدم دوم شما فایل را برای ما ارسال می کنید، این ارسال فایل می تواند به راحتی از طریق تلگرام یا واتساپ هم صورت پذیرد و این یعنی نیازی نیست برای کار حتما بصورت حضوری تشریف بیاورید. با بررسی فایل کار و نوع چاپ قیمت خدمت محاسبه و ارائه می گردد.