چاپ روی شیشه عطر

چاپ روی شیشه عطر صرفا یک خدمت از خدمات چاپ صنعتی نیست ، ما با ارائه ی این خدمت سعی می کنیم تا برای شما رابطه خلق کنیم ، رابطه ای عمیق و ماندگار با مخاطبانتان . زیرا درک می کنیم که بسته بندی ، چاپ و شیشه ی عطر چقدر در انتخاب شدن عطر اهمیت دارد. در این مقطع فقط چاپ مهم نیست ، عمق برقراری یک احساس اهمیت دارد.

چاپ روی شیشه عطر باید از جذابیت بالایی  برخوردار باشد تا در خریداران هیجان خرید ایجاد شود ، در واقع چاپی که روی شیشه های ادکلن و عطر انجام می شود باید چاپی شفاف ، تمیز و زیبا باشد . از این رو در چاپ روی شیشه عطر تمام تکنیک های مربوط به زیبایی ، شفافیت و کیفیت را رعایت می شود تا نتایج شگفت انگیز و مورد نظر مخاطبان پوشش داده شود .

از آنجا که در طبقه ی خریداران عطر و ادکلن ، هیچ اجباری مبنی بر خرید محصول وجود ندارد ، خرید کاملا سلیقه ایست و طبقه ی خریداران از طبقه ی نسبتا متوسط و متوسط روبه بالا به سمت محصول می آیند که تا حدی نسبت به المان های زیبایی شناسی ، اهمیت خاصی می دهند و شما باید خدمتی را ارائه دهید که در خور سلیقه ی مصرف کننده نهایی و البته واسطه باشد.

چاپ روی شیشه عطر از انواع چاپ صنعتی است که نیاز به دقت بالا در ارائه و کیفیت بالای چاپ دارد .

برای چاپ روی شیشه ی ادکلن فایل مورد نظر چاپی پس از تحویل بررسی می شود و بنا به خواسته ی مخاطب از یک رنگ تا چند رنگ خدمت چاپ ارائه می گردد.

perfume bottle printing - line