مذاکره و بیان مساله

شما می توانید به راحتی با چاپ صنعتی تسنیم ارتباط برقرار کنید. این برقراری ارتباط می تواند از یکی از راه های ملاقات حضوری (حضور در چاپخانه و یا دفتر مرکزی شما) تماس تلفنی با موبایل و یا دفتر چاپخانه صورت بگیرد. پس از برقراری ارتباط و بررسی نوع کار، حوزه ی چاپ صنعتی مشخص می شود، حوزه های فعالیت چاپ خانه تسنیم تامپو پرینت، سیلک اسکرین و هیت ترانسفر است.